Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.a.000
Objavljen: Kem. Ind. 55 (1) (2006) 11–22
Referentni broj rada: n/a
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Nomenklatura i terminologija polimera, V.1. Definicije osnovnih pojmova koji se odnose na polimerne kapljevite kristale (Preporuke IUPAC 2001.)

R. Vuković+, G. Bogdanić i A. Erceg Kuzmić

Sažetak

U dokumentu su definirani osnovni pojmovi koji se odnose na kapljevita kristalna i mezomorfna stanja tvari, a zatim i pojmovi specifični za klasifikaciju kapljevitih kristalnih polimera. Preporuka je ograničena na najčešće rabljene pojmove pri opisivanju kapljevitih kristalnih polimera. Pojmovi su odabrani iz nedavno objavljenog opširnog dokumenta ”Definicije osnovnih pojmova koji se odnose na niskomolekulske kapljevite kristale i kapljevite kristalne polimere” [”Definitions of basic terms relating to low-molarmass and polymer liquid crystals”, Pure and Applied Chemistry 73 (5), (2001) 845–895], s ciljem da se načini jednostavan vodič za čitatelje koji se bave strukturom kapljevitih kristalnih polimera. Za nazivlje koje se odnosi na tipove mezofaza, optička i fizikalna svojstva kapljevitih kristalnih materijala treba upotrebljavati opširni dokument.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nomenklatura, polimerni kapljeviti kristali