Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2005.011
Objavljen: Kem. Ind. 55 (3) (2006) 129–134
Referentni broj rada: KUI-11/2005
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Kontrola kvalitete pri biosintezi aminoacil-tRNA

M. Praetorius-Ibba, S. Ataide, C. Hausmann, J. Levengood, J. Q. Ling, S. M. Wang, H. Roy i M. Ibba

Sažetak

Vjernost translacije bitno ovisi o točnosti dvaju koraka: odabiru aminoacil-tRNA na ribosomu i sintezi ispravnih aminoacil-tRNA pomoću odgovarajućih aminoacil-tRNA-sintetaza u reakciji aminoaciliranja. Najvažniji događaj u aminoaciliranju precizno je prepoznavanje pripadnih supstrata (tRNA i aminokiseline) i diskriminacija nepripadnih. Iako taj posao uglavnom obavlja po jedan enzim za svaki par tRNA : aminokiselina, nedavno smo ustanovili da su za diskriminaciju analoga lizina potrebne dvije različite lizil-tRNA-sintetaze. U nekim drugim slučajevima otkriveno je da su pogreške u odabiru tRNA i njihovih pripadnih aminokiseline i suviše velike, pa je nužan naknadni popravak pogrešnih produkata u reakciji aminoaciliranja, koji također mogu katalizirati neke aminoacil-tRNA-sintetaze. Na primjeru krivog odabira tirozina umjesto fenilalanina, te naknadnog popravka, pokazano je kako je mogućnost korekcije važna u sprečavanju pogrešne translacije genetičkog koda in vivo. Najnovija istraživanja pokazala su da su mehanizmi popravka od ključne važnosti u citoplazmi, no neki se ne zbivaju u mitohondriju, ukazujući na smanjenu ukupnu točnost biosinteze proteina u ovom staničnom odjeljku.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

aminoacil-tRNA, korekcija, genetski kod, prijenos RNA, translacija