Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2005.018
Objavljen: Kem. Ind. 55 (4) (2006) 175–181
Referentni broj rada: KUI-18/2005
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Novi pristup stehiometrijskom računu

T. Cvitaš

Sažetak

Predlaže se da se stehiometrijski računi temelje na promjenama mjerenih veličina pojedinih sudionika kemijske reakcije kao što su mase, množine, broj molekula itd. te da se odgovarajuće podesi označivanje: da se promjene veličina označuju operatorom za razliku  kao što je uobičajeno u termodinamici. Umjesto omjera masa, množina ili drugih veličina bolje je pisati omjere promjena tih veličina. Pritom se kao posljedica nužno javljaju i negativne vrijednosti koje se automatski kompenziraju prihvaćenom definicijom stehiometrijskog broja. Sve su te promjene međusobno povezane preko dosega kemijske reakcije i uvodna kemija za studente kemije i srodnih struka ne bi smjela izbjegavati pojam dosega. Ta je veličina, kao “veličina stanja” napredovanja kemijskog procesa, nužna za razumijevanje kemijske termodinamike i kemijske kinetike, ali i u složenijim stehiometrijskim računima ima određene prednosti.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

stehiometrija, veličinski račun, doseg reakcije