Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2005.026
Objavljen: Kem. Ind. 55 (6) (2006)
Referentni broj rada: KUI-26/2005
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

40-godišnjica institucije Cambridge Crystallographic Data Centre namijenjene pohranjivanju podataka o molekularnim i kristalnim strukturama – “Cambridge Structural Database”

B. Kojić-Prodić i K. Molčanov

Sažetak

U 2005. obilježila se 40-godišnjica postojanja i rada svjetski poznatog centra Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC), čija je temeljna svrha prikupljanje, provjera i čuvanje kristalografskih podataka koji uz bibliografske podatke sadrže i koordinate atoma i iona koji određuju trodimenzionalnu strukturu molekula u kristalu. Cambridge Structural Database (CSD), jedna od prvih elektroničkih baza podataka, najveća je i najznačajnija baza kristalografskih podataka na svijetu s gotovo 400.000 pohranjenih struktura. Upotrebu opsežne baze podataka, koja se stalno povećava, nužno prati i razvoj učinkovitih računalnih programa za pretraživanje, analizu i obradu te vizualizaciju. Ključna uloga CSD-a u istraživanjima vezanim uz kristalografiju, kemiju, znanosti o materijalima, fiziku i kemiju čvrstog stanja, znanosti o životu, farmakologiju, posebice u dizajnu lijekova, dokumentirana je u opsežnoj znanstvenoj literaturi. Izuzetna pažnja posvećuje se točnosti pohranjenih podataka i razvoju programske podrške koja omogućuje široku lepezu primjene. Složen i zahtjevan projekt može ostvarivati samo kompetentan tim stručnjaka, a neki zanimljivi podaci ukazuju na strogo znanstven pristup i tradiciju. Namjera ovog prikaza nije samo obilježavanje jubileja već se želi ukazati na velik broj mogućnosti korištenja baze u istraživanjima i nastavi. Upotreba elektroničkih medija i računalne grafike čini “data mining” ne samo učinkovitim i korisnim, već vizuelno estetskim doživljajem, koji nam pruža arhitektura molekula. Na Institutu “Ruđer Bošković” već 20 godina uspješno djeluje nekad jugoslavenski, a sada hrvatski nacionalni centar za suradnju sa CCDC-om, koji je i danas odgovoran za akademske korisnike u Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji omogućavajući im pristup bazi i pratećim računalnim programima. Upotreba baze u istraživanju prikazana je i vlastitim rezultatima na studiju esterskog kisika kao akceptora protona u nastajanju vodikove veze te topološke analize tubularnih ansambala makrocikličkih politiana.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kristalografske baze, CCDC, CSD, kristalna struktura, molekularna struktura, molekularno modeliranje