Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2005.014
Objavljen: Kem. Ind. 55 (6) (2006) 253–259
Referentni broj rada: KUI-14/2005
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj derivata imidazola na koroziju bakra

H. Otmačić Ćurković

Sažetak

U ovome radu prikazani su rezultati istraživanja inhibitorskog djelovanja netoksičnih derivata imidazola na proces korozije bakra u w = 3 % NaCl. Elektrokemijska ispitivanja metodom potenciodinamičke polarizacije pokazala su da svi istraživani spojevi smanjuju brzinu korozije bakra, pri čemu njihova djelotvornost raste s povećanjem molekulske mase spoja. Osim molekulske mase bitan utjecaj na inhibitorska svojstva spoja ima i priroda supstituenta. Spojevi s alkilnim supstituentom na imidazolnom prstenu imaju manju djelotvornost od spojeva s arilnim supstituentom. Djelotvornost alkilnih derivata imidazola ne mijenja se s temperaturom, dok djelotvornost arilnih derivata opada s povišenjem temperature. Osim toga, alkilni derivati imidazola pokazuju veći utjecaj na katodnu reakciju korozijskog procesa, dok arilni derivati imidazola pokazuju veći utjecaj na anodnu reakciju. Dodatna elektrokemijska (EQCM i EIS) te spektroskopska ispitivanja pokazala su da i između dva najdjelotvornija i strukturno vrlo slična spoja, 1-fenil-4-metilimidazola i 1-(p-tolil)-4-metilimidazola, postoje znatne razlike u mehanizmu kočenja korozijskog procesa. Dok prvi inhibitor usporava korozijski proces postupnim stvaranjem gustih mrežastih struktura, drugi inhibitor se vrlo brzo adsorbira na površinu metala, pri čemu nastaje tanki zaštitni film.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

inhibitori korozije, kloridni medij, elektrokemijska impedancijska spektroskopija, kvarc-kristalna mikrovaga