Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2005.012
Objavljen: Kem. Ind. 55 (9) (2006) 373–379
Referentni broj rada: KUI-12/2005
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Svojstva aditiva FCC-katalizatora pripravljenih iz Guizhou kaolina

S. Q. Zheng, W. Ding, Y. L. Zhang, Z. G. Tan i X. L. Xu

Sažetak

U radu su opisana istraživanja svojstava aditiva FCC-katalizatora pripravljenih iz Guizhou kaolina. Aditivi su karakterizirani adsorpcijom N2, rengenskom difrakcijom praškastih uzoraka, IR-spektroskopijom i pretražnom elektronskom mikroskopijom. Rezultati ukazuju da kristaliničnost zeolita NaY pripravljenog iz Guizhou kaolina iznosi 25 % te da je omjer silicijevog oksida (SiO2) i aluminijevog oksida (Al2O3) 5,05 (mol/mol). Aditiv iskazuje prestižna svojstva FCC-katalizatora prvenstveno pasivizacije nikla i vanadija, proizvodi 21 % manje koksa, i održava visoku selektivnost destilacijskih ostataka.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kaolin, kristalizacija in-situ, katalitičko krekiranje, FCC aditivi, teški metali, zeoliti