Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2005.019
Objavljen: Kem. Ind. 55 (9) (2006) 365–372
Referentni broj rada: KUI-19/2005
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Karboksilirani poliueretani s visoko razgranatim poliesterskim mekanim segmentima

G. Prevec, E. Žagar i M. Žigon

Sažetak

Rad prikazuje sintezu i karakterizaciju poliuretana s mekanim segmentima od visoko razgranatoga poliestera (HB PU) s funkcionalnim karboksilnim skupinama s namjenom pripreme stabilnih disperzija HB PU. Za sintezu karboksiliranih HB PU upotrijebili smo visoko razgranati poliester na osnovi 2,2-bis(metilol)propionske kiseline četvrte pseudo-generacije (Boltorn® H40) i heksametilen- diizocijanat (HDI) ili izoforon-diizocijanat (IPDI). Reaktivnost visoko razgranatog poliestra s HDI-om bila je niža od očekivane, vjerojatno zbog postojećih manje reaktivnih hidroksilnih skupina u linearnim jedinicama. Reakcijske smjese gelirale su kod množinskog omjera rNCO/OH = 1:2 i 1:4. HB PU sintetizirali smo iz djelimično preostaloga visoko razgranatoga poliestera s nižom –OH funkcionalnosti. Karboksilne skupine smo u lanac HB PU uveli s esterifikacijom neizreagiranih hidroksilnih skupina s anhidridom cis-1,2-cikloheksandikarboksilne kiseline. Vodene disperzije HB PU bile su stabilne najmanje dva mjeseca, filmovi su bili krhki. Ispitivanja na vučnu čvrstoću i na Youngov modul elastičnosti su pokazali da su se iznosi kod smjesa linearnoga i HB PU s povećavajućim udjelom HB PU se smanjivali, dok je naprezanje na rastezanje do loma ostalo nepromijenjeno, što smo objasnili s manje gustim slaganjem lanaca zbog više otvorenih drvenastih visoko razgranatih struktura.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

poliuretani, poliuretianski anijonomeri, visoko razgranati poliesteri, vodene disperzije