Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2005.005
Objavljen: Kem. Ind. 55 (11) (2006) 457–468
Referentni broj rada: KUI-05/2005
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjena umjetnih neuronskih mreža pri identificiranju i vođenju procesa

N. Bolf i I. Jerbić

Sažetak

Pri razvoju inteligentnih sustava u posljednjih dvadesetak godina ostvarena su brojna unapređenja inspirirana biološkim neuronskim sustavom. Istraživači s različitih znanstvenih područja kreirali su i primijenili umjetne neuronske mreže za rješavanje niza zadataka – od prepoznavanja uzoraka, predviđanja, dijagnosticiranja stanja, softverskih senzora, modeliranja i identificiranja, vođenja i optimiranja procesa itd. Umjetne neuronske mreže pokazale su se korisnim u primjeni kod složenih kemijskih i biokemijskih procesa gdje standardnim metodama nije moguće uspješno modelirati procese i dobivene modele primijeniti za vođenje procesa. Danas, zahvaljujući intenzivnom razvoju teorije i praktične primjene neuronskih mreža, stoje na raspolaganju brojne strukture i algoritmi. U radu je dan pregled primjene neuronskih mreža s težištem na identificiranju i vođenju procesa na polju kemijskog inženjerstva. Istaknuti su primjeri primjene kod prediktivnog, inverznog i prilagodljivog vođenja procesa.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

neuronska mreža, identificiranje, modeliranje procesa, vođenje procesa