Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.006
Objavljen: Kem. Ind. 55 (11) (2006) 445–456
Referentni broj rada: KUI-06/2006
Tip rada: Stručni rad

Jednadžbe stanja realnih plinova

V. Butorac i V. Simeon+

Sažetak

Prikazana su svojstva realnih plinova, a posebice njihova odstupanja od idealnosti. Dan je i kratak prikaz molekulskih međudjelovanja. Opisan je tradicijski model prikladan za jednoatomne plinove čije se molekule ponašaju kao klasične čestice. Prikazan je virijalni poučak, a od iskustvenih virijalnih jednadžbi stanja dan je Kamerlingh-Onnesov virijalni razvoj. Najpoznatija iskustvena jednadžba stanja – van der Waalsova – izvedena je s pomoću kanonske particijske funkcije. Predočene su i neke od važnijih jednadžbi stanja koje se rabe u tehničkoj termodinamici: Redlich-Kwongova, Peng-Robinsonova i Benedict-Webb-Rubinova jednadžba stanja. U pregledu statističkih modela izložen je rojni model, u kojemu se sva odstupanja od idealnosti opisuju konfiguracijskim integralom i navedena su njegova ograničenja, a prikazan je i Kirkwoodov model integralnih jednadžbi koji – za razliku od Mayerova rojnog modela – ne polazi od jednadžbe stanja idealnog plina, već gradi hijerarhiju raspodjelnih funkcija za mnoštvo molekula. Dan je i kratak pregled metodâ za numeričku simulaciju (Monte Carlo i molekulska dinamika).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

realni plinovi, kritična točka, molekulska međudjelovanja, virijalni razvoj, konfiguracijski integral, rojni model, numeričke simulacije