Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.037
Objavljen: Kem. Ind. 56 (3) (2007) 135–143
Referentni broj rada: KUI-37/2006
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Svjetlom do heteropolicikličkih spojeva; Reakcije supstituiranih furostilbena

I. Škorić i M. Šindler-Kulyk

Sažetak

Sintetska organska fotokemija, kemija pobuđenih stanja molekula, razlikuje se od kemije u osnovnom stanju i omogućuje jednostavan pristup kompliciranim strukturama do kojih se često vrlo teško dolazi klasičnim sintetskim putem. U svome radu koristimo fotokemijsku metodologiju u sintezi hetero-policikličkih spojeva, potencijalno biološki aktivnih spojeva. Tako je priređeno niz novih konjugiranih polienskih sustava s heterocikličkom jezgrom (furan, tiofen, pirol, oksazol, sidnon i sl.) koji se osvjetljavanjem u određenim uvjetima prevode u hetero-policikličke derivate. U ovom pregledu dan je naglasak na fotokemijsku sintezu policikličkih struktura s kisikom polazeći iz o-supstituiranih furanskih heterostilbena.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

fotokemija, furani, heterocikli, cikloadicija, policikli, ciklofani