Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.020
Objavljen: Kem. Ind. 56 (3) (2007) 109–113
Referentni broj rada: KUI-20/2006
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Nobelovac Vladimir Prelog – učitelj hrvatskih kemičara

K. Kovačević

Sažetak

U članku je na popularan način i uz mnoštvo dokumentacijskog materijala prikazan životni put Vladimira Preloga, počevši od rođenja u Sarajevu, preko školovanja u Zagrebu i Osijeku, do studija u Pragu. Ukratko je opisano znanstveno-nastavno djelovanje Vladimira Preloga na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1935.–1941.), kada je s grupom diplomanada i doktoranada, te u suradnji sa suradnicima “Kaštela”, prethodnika PLIVE, ostvario velik broj znanstvenih radova i patenata. Ta “Prelogova škola organske kemije” imala je nekoliko generacija, a prvu generaciju čine navedeni suradnici iz razdoblja prije 2. svjetskog rata (diplomandi Eugen Guštak, Adolf Režek i Pavao Mildner; doktorandi Dragutin Kohlbach, Eugen Cerkovnikov, Miha Piantanida, Rativoj Seiwerth, Mihovil Proštenik; postdoktorand Krešimir Balenović; te drugi istraživači: Viktor Hahn, Suzana Heimbach, Ljubo Trinajstić, Ernest Reiner). Prikazan je i Prelogov odlazak na Ež u Zürich te njegov znanstveni uspjeh u Švicarskoj. Naglasak je stavljen na brojne goste-istraživače iz Hrvatske koji su se nakon boravka u Prelogovu laboratoriju u Zürichu sa novousvojenim znanjima vraćali u Hrvatsku i zauzimali ključna mjesta u znanstvenom životu Sveučilišta u Zagrebu, Instituta Ruđer Bošković i Istraživačkog instituta tvornice PLIVA. To su pripadnici druge generacije Prelogovih učenika: Dušan Dvornik, Stanko Borčić, Mirko Ternbach, Berislav Glunčić, Branimir Gašpert, Rade Marušić i Vitomir Šunjić. Obrađeno je i razdoblje nakon dobivanja Nobelove nagrade 1975. godine te prikazana i treća generacija njegovih učenika: Davor Bedeković, Nada Šarčević, Ýarko Stojanac, Mladen Ýinić, Kruno Kovačević, Stjepan Mutak, Miljenko Dumić i Miće Kovačević. Opisani su kontakti koje je Prelog njegovao s Hrvatskom. Prikazane su fotografije njegovih posjeta Zagrebu, kao i fotografije sa suradnicima koji su ga posjećivali na Ež u Švicarskoj. Ukratko je prikazan i Prelogov odnos prema Domovinskom ratu za oslobođenje Hrvatske početkom devedesetih godina. Na kraju, navedeno je i nekoliko akcija kojima se Hrvatska odužila ili se odužuje ovom velikom znanstveniku.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nobelovac, Vladimir Prelog, učitelj, hrvatski kemičari, tri generacije