Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.020
Objavljen: Kem. Ind. 56 (9) (2007) 441–448
Referentni broj rada: KUI-20/2006
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Proces obrade vode postrojenja za dobivanje uree

H. Lisac, L. Matijašević i I. Dejanović

Sažetak

Tijekom godina rada uočeno je da se proces proizvodnje uree poduzeća Petrokemija d. d. iz Kutine može poboljšati na nekoliko mjesta, pa tako i na sekciji za obradu otpadne vode. Cilj ovoga rada je poboljšanje toga dijela procesa s ekonomskog i ekološkog gledišta koje bi se moglo implementirati unutar postojećeg postrojenja. Provedena je analiza postojećeg stanja postrojenja UREA 2 i predloženo je novo rješenje koje daje zadovoljavajuće rezultate. Napravljena je analiza osjetljivosti veličina procesa koji utječu na količinu amonijaka i uree na izlazu iz sekcije za obradu vode. Kod analize postojećeg stanja i predloženog novog rješenja primijenjen je programski sustav ChemCAD.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

otpadna voda, urea-postrojenje, ChemCAD