Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.022
Objavljen: Kem. Ind. 56 (10) (2007) 501–509
Referentni broj rada: KUI-22/2007
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Pogled na hrvatsku kemiju kroz Skupove hrvatskih kemičara i kemijskih inženjera (1969.–2007.)

N. Trinajstić+

Sažetak

XX. jubilarni skup hrvatskih kemičara i kemijskih inženjera bio je valjana prigoda za osvrt na prošle skupove i njihovu ulogu u razvoju hrvatske kemije posljednjih 40 godina, jer oni zrcale u velikoj mjeri stanje u toj grani znanosti u nas. Navedene su okolnosti koje su dovele do utemeljenja hrvatskih skupova kemičara i kemijskih inženjera te se pri tome naglasila uloga profesora Marijana Laćana (1919.–1981.), koji je organizirao I., II. i VII. skup hrvatskih kemičara. Navedene su sve predsjednice i predsjednici koji su vodili znanstvene ili znanstveno-organizacijske odbore skupova, kao i svi predavači dobitnici Nobelove nagrade za kemiju. Posebice je naglašeno prisustvovanje Vladimira Preloga (1906.–1998.) našim skupovima, jer je XX. skup bio posvećen njemu i Leopoldu Ružički (1887.–1976.), našoj dvojici sjajnih kemičara koji su za svoje doprinose dobili Nobelove nagrade za kemiju (Ružička 1939., a Prelog 1975.). Navedeni su gradovi u kojima su skupovi održavani. Prikazana je struktura prijelomnih skupova I., XIII. i XV. skupa, kada se mijenjao naziv skupa i jubilarnoga XX. skupa te zastupljenost pojedinih grana kemije prema broju priopćenja. Također je prikazana zastupljenost pojedinih hrvatskih institucija prema prilozima njihovih suradnika. Naglašen je međunarodni karakter skupova te su navedene sve zemlje iz kojih su bili inozemni sudionici. Također su navedeni sudionici s najviše priopćenja. Na kraju je istaknuto samo jedno priopćenje – priprava [3.1.1]propelana sapetoga u strukturi adamantana, koju su izveli Kata Mlinarić-Majerski i Zdenko Majerski te je naglašeno da je adamantanska kemija u Hrvatskoj i danas 66 godina nakon Prelog-Seiwerthove priprave adamantana (1941.) i dalje vrlo aktivno područje istraživanja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Sastanak kemičara Hrvatske (1969.–1993.), Skup hrvatskih kemičara (1993.– 1995.), Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera (od 1997.), predavači dobitnici Nobelove nagrade, struktura skupova, institucije i pojedinci s najviše priopćenja, adamantanska kemija