Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.010
Objavljen: Kem. Ind. 56 (12) (2007) 633–642
Referentni broj rada: KUI-10/2006
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Selektivna oksidacija “mekih” tipova uljno-pećnih čađa amonijevim nitratom

N. Zečević

Sažetak

Obrada površine “mekih” tipova čađa kao što su N660 i N772 koji se proizvode uljno-pećnim postupkom zahtijeva poseban naknadni tretman, budući da se adekvatna kvaliteta iste ne može postići konvencionalnim putem. Radi toga je razvijena metoda eliminiranja zaostalog neizreagiranog ulja s površine “mekih” tipova čađa uz pomoć njezine selektivne oksidacije. “Meki” tipovi čađa sa niskim vrijednostima obojenja otapala miješani su s vodenim otopinama masene koncentracije 1,25 do 10,00 g L–1 amonijevog nitrata p. a., u odnosu na masu čađe. Nakon homogeniziranja smjesa je sušena na temperaturi od 180 do 210 °C u vremenskom razmaku od 30 do 120 min kako bi došlo do selektivne oksidacije neizreagiranog ulja na površini čađe. Navedenim laboratorijskim postupkom improvizirani su industrijski uvjeti granuliranja “mekih” tipova čađe, koji je uspješno proveden, te se primjenjuje u konvencionalnom industrijskom postupku proizvodnje “mekih” tipova uljno-pećnih čađa na postrojenju proizvodnje čađe u Kutini.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

“meki” tipovi uljno-pećnih čađa, selektivna oksidacija, amonijev nitrat p.a.