Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.037
Objavljen: Kem. Ind. 57 (4) (2008) 175–188
Referentni broj rada: KUI-37/2007
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Hrvatsko nazivlje u analitičkoj kemiji

M. Kaštelan-Macan

Sažetak

U radu je prikazan povijesni razvoj prirodoslovnoga nazivlja s naglaskom na nazivlje u analitičkoj kemiji te današnje stanje i nastojanja da se to nazivlje ujednači i normira u skladu s hrvatskom jezičnom normom. Konačni cilj znanstvenoga projekta Hrvatsko nazivlje u analitičkoj kemiji, koji Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa podupire unutar znanstvenoga programa Hrvatska standardnojezična leksikologija i leksikografija jest izraditi cjeloviti enciklopedijski rječnik hrvatskoga analitičkoga nazivlja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

pregled razvoja kemijskoga nazivlja u Hrvatskoj, hrvatsko analitičko nazivlje, preporuke za tvorbu nazivlja i izradbu terminološkog rječnika