Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.033
Objavljen: Kem. Ind. 64 (5-6) (2015) 283−286
Referentni broj rada: KUI-33/2014
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi rad:  PDF

Obogaćivanje kadmijem u drvenastih biljaka

J. X. Yang, X. L. Li, Y. B. Hu, L. M. Gao i D. X. Yao

Sažetak

U posljednjih nekoliko godina provedena su opsežna istraživanja u području fitoremedijacijske tehnologije, no vrlo su rijetka istraživanja vezana uz migracijske putove teških metala u drvenastim biljkama. Predmet istraživanja bilo je područje rudnika Pan Yi u Huainanu kao primjer područja sa sadržajem kadmija u različitim dijelovima tkiva drvenastih biljaka. Temeljem rezultata istraživanja o migracijskom putu, rad se koristi statističkim metodama provođenjem analize putem višestrukog modela. Statističke metode uključivale su višestruke analize trenda: linearnu i logaritamsku, a također analize s aspekta konika, kubne i složene krivulje, eksponencijalne, S-krivulje, modela rasta i eksponencijalne regresije. Rezultati pokazuju da se kadmij nakuplja duž sustava korijen-stabljika- grana-list u drvenastoj biljci u prema funkciji y = b3x3 + b2x3 + b1x + b0. Rezultati dodatno otkrivaju da je sposobnost obogaćivanja kadmijem drugačija u različitim dijelovima iste vrste drvenastih biljaka, a to je slučaj i u različitim vrstama biljaka.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

teški metali, kadmij, drvenaste biljke, obogaćivanje