Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.031
Objavljen: Kem. Ind. 57 (7-8) (2008) 355–361
Referentni broj rada: KUI-31/2007
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Sol-gel postupak za pripravu organsko-anorganskih hibridnih materijala

J. Macan

Sažetak

Organsko-anorganski hibridni materijali vrsta su nanostrukturnih materijala u kojima su organska i anorganska faza međusobno pomiješane na molekulnoj razini. Anorganska faza u hibridnim materijalima pripravlja se sol-gel postupkom koji obuhvaća reakcije hidrolize i kondenzacije metalnih (većinom silicijevih) alkoksida. Da bi se spriječilo razdvajanje faza tijekom priprave hibrida, poželjno je poboljšati međudjelovanje faza stvaranjem vodikovih ili kovalentnih veza među njima. Kovalentna veza najjednostavnije se uvodi uporabom organski modificiranih alkoksisilana s reaktivnom organskom skupinom koja može reagirati s organskom fazom. Da bi se pripravili hibridni materijali željene strukture, potrebno je podrobno poznavanje mehanizama reakcija hidrolize i kondenzacije. U ovom radu izložit će se utjecaji reakcijskih uvjeta na hidrolizu i kondenzaciju silicijevih alkoksida i organski modificiranih alkoksisilana.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

organsko-anorganski hibridni materijali, organski modificirani alkoksisilani, reakcijski uvjeti, sol-gel postupak, struktura