Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.004
Objavljen: Kem. Ind. 64 (5-6) (2015) 263−282
Referentni broj rada: KUI-04/2014
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Glosar naziva vezanih uz toplinska i termomehanička svojstva polimera (IUPAC-ove preporuke 2013.)

J. Macan

Sažetak

Dokument definira nazive vezane uz ustaljenu toplinsku i termomehaničku karakterizaciju polimernih materijala.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

definicije naziva, IUPAC-ov Odjel za polimere, polimerni materijali, toplinska svojstva, termomehanička svojstva