Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.016
Objavljen: Kem. Ind. 58 (1) (2009) 1–10
Referentni broj rada: KUI-16/2008
Tip rada: Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva
Preuzmi rad:  PDF

Hrvatski kemičari. II. Karlo Weber

B. Hanžek, I. Soljačić i N. Trinajstić+

Sažetak

S dosta detalja opisan je život profesora Karla Webera. Rodio se 1902. u Mramorku (Vojvodina), a umro je 1978. u Zagrebu. Studirao je kemiju i fiziku u Grazu i Freiburgu, a doktorirao je 1926. u Grazu. Službovao je na Kemijsko-tehnološkome odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (1927.–1945.), gdje je napredovao od asistenta do redovitoga profesora. Nakon 8. svibnja 1945., jedva spasivši glavu, najprije radi u knjižari Juraj Križanić (1945.–1946.), a zatim od 1946. do odlaska u mirovinu 1972. u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Bavio se kemijskom kinetikom, fotokemijom i optičkim pojavama (luminiscencija, fluoroscencija, fotografija). Značajniji dio svoga opusa objavio je dok je bio na Kemijsko-tehnološkome odjelu Tehničkoga fakulteta. U Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskoga fakulteta morao je rješavati tekuće probleme iz forenzike i toksikologije pomoću tehnika fizikalne i analitičke kemije. No Weber je usprkos svemu bio vrlo plodan autor, objavio je 159 znanstvenih radova, 4 monografije od kojih se posebice ističe prva knjiga uopće o inhibitorskome djelovanju kemijskih spojeva Inhibitorwirkungen – Eine Darstellung der Negative Katalyse in Lösungen (Ferdinand Enke- Verlag, Stuttgart, 1938.) te sedamdesetak stručnih članaka. Pod njegovim voditeljstvom izrađeno je 13 magistarskih radova i 24 doktorske disertacije, za koje su navedeni dostupni podatci. Weber je bio sjajan kemičar i vrlo strpljiv i ugodan učitelj.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Karlo Weber, životopis, nastavno, znanstveno i stručno djelovanje, doktorandi