Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.019
Objavljen: Kem. Ind. 58 (2) (2009) 57–71
Referentni broj rada: KUI-19/2008
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Biomasa – obnovljiva sirovina za organske kemikalije (“Bijela kemija”)

V. P. Kukhar

Sažetak

Ograničeni prirodni resursi prisiljavaju nas da se okrenemo obnovljivim izvorima, starim i novim, koji mogu osigurati održivost ljudske zajednice i zadovoljiti naše potrebe za energijom i materijalima. Biljni svijet ima ogroman potencijal kao sirovina za proizvodnju organskog materijala. Ovaj pregled posvećen je upotrebi biomase za proizvodnju nekih osnovnih organskih kemikalija te glavnim smjerovima razvitka tehnologije za preradu biomase. To su uglavnom procesi koji pretvaraju celulozu i ugljikohidrate u finalne proizvode kemijskim ili fermentacijskim procesima. Neki se procesi već primjenjuju u industriji, međutim njihov opseg primjene stalno raste. Brojni kemijski proizvodi mogu se izravno izdvojiti iz biljaka, uključujući i genetski modificirane vrste. Napredak u kemijskoj tehnologiji i biotehnologiji omogućuje gotovo 50–70 postotnu zamjenu nafte kao sirovine biomasom.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

biomasa, organske kemikalije, celuloza, ugljikohidrati, lipidi, prerada