Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.014
Objavljen: Kem. Ind. 58 (3) (2009) 121–128
Referentni broj rada: KUI-14/2008
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kromatografske metode analize polifenola u vinima

V. Rastija i M. Medić-Šarić

Sažetak

Vino je bogat izvor različitih skupina polifenola koje uključuju fenolne kiseline, flavonoide i trihidroksistilben – resveratrol. U posljednje vrijeme zanimanje za te supstancije potaknuto je brojnim dokazima o njihovim pozitivnim učincima na zdravlje čovjeka. Do sada su primjenjivane različite metode analize polifenola u vinu uključujući kromatografske, spektrofotometrijske i elektrokemijske metode. U ovom članku opisane su ukratko metode priprave uzoraka i najnovija dostignuća u analizi polifenola u vinu, temeljnim kromatografskim metodama: tankoslojnom kromatografijom (TLC), tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti (HPLC) uz različite tehnike detekcije te plinskom kromatografijom (GC). Kao posebna tehnika spomenuta je i kapilarna elektroforeza, koja se odnedavno primjenjuje za analizu polifenola u vinu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

vino, polifenoli, analiza, kromatografske metode