Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.004
Objavljen: Kem. Ind. 58 (4) (2009) 165–170
Referentni broj rada: KUI-04/2008
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Istraživanje radiokontaminacije grada Sarajeva i njegove okolice s obzirom na radionuklide

J. Huremović, M. Horvat, E. Ruždić i R. Jaćimović

Sažetak

U posljednje vrijeme postoje razne kalkulacije o streljivu koje koristi osiromašeni uranij, a koje je upotrebljavano tijekom rata u Bosni i Hercegovini (1992.–1995.). Pored toga, područje Bosne i Hercegovine bilo je pod izravnim utjecajem globalnih disperzijskih procesa u razdoblju mjeseca svibnja 1986. godine, kao posljedica emisije iz Nuklearne elektrane “Lenin” u Èernobilu. Cilj istraživanja bio je odrediti specifičnu radioaktivnost: 238U, 226Ra, 210Pb, 232Th, 40K i 137Cs u površinski uzetim uzorcima tla u gradu Sarajevu i njegovoj okolici. Uzorci tla uzeti su s devet lokaliteta u gradu Sarajevu i njegovoj okolici. Upotrebljavan je detektor Ge HP spojen na Ortec MCA Gamma Vision 32 Software kao i instrumentna neutronska aktivacijska tehnika (INAA). Rezultati analize uspoređeni su s raspoloživim podacima za grad Sarajevo (1986.,1987.,1988. godina) i Sloveniju. Ti podaci se odnose na razdoblje odmah nakon katastrofe u Èernobilu. Gotovo kod svih analiziranih radionuklida imamo neznatno višu specifičnu radioaktivnost u odnosu na podatke iz 1986., 1987. i 1988. godine za grad Sarajevo. Naši rezultati ne odstupaju od vrijednosti dobivenih u Sloveniji, osim u slučaju 137Cs na lokalitetu Vraca, gdje je znatno viša specifična radioaktivnost i iznosi α = 460±20 Bq kg–1.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

radionuklidi, radioaktivna kontaminacija, grad Sarajevo