Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.006
Objavljen: Kem. Ind. 58 (4) (2009) 159–163
Referentni broj rada: KUI-06/2008
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi rad:  PDF

Promjena površinskih svojstava visokopećnog mulja obrađenog octenom kiselinom

A. Rađenović, J. Malina i G. Matijašić

Sažetak

Različitim postupcima kemijske i toplinske obrade mogu se dobiti materijali poboljšanih površinskih svojstava. Visokopećni mulj – VPM je nusproizvod i otpadni materijal industrije željeza i čelika, čije su adsorpcijske sposobnosti u posljednje vrijeme sve zanimljivije. Cilj ovog rada je ispitivanje utjecaja kemijske i toplinske obrade na površinska svojstva VPM. Kemijska obrada je provedena octenom kiselinom, a toplinska zagrijavanjem visokopećnog mulja na 700 °C. Mikroskopska ispitivanja provedena su pretražnom elektronskom mikroskopijom (SEM). Promjene ispitanih površinskih svojstava analizirane su metodama Brunauer-Emmett- -Teller (BET) i Barrett-Joyner-Halenda (BJH). Povećanje specifične površine, smanjenje veličine pora i bolja raspodjela pora VPM-a registrirani su nakon provedenih ispitivanja. Dobiveni rezultati pokazali su da provedena kemijska i toplinska obrada predstavljaju aktivaciju visokopećnog mulja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

visokopećni mulj, kemijska obrada, toplinska obrada, površinska svojstva