Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.037
Objavljen: Kem. Ind. 64 (5-6) (2015) 255−262
Referentni broj rada: KUI-37/2014
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Frakcioniranje toksičnih metala i polumetala u sedimentima zaljeva Daya u Južnokineskom moru

L. L. Cao, J. Yang, P. Wang, L. Wang, H. T. Tian, M. K. Zou i J. Xie

Sažetak

Profili metala u sedimentima zaljeva Daya (DYB) u Kini određeni su sekvencijskom ekstrakcijom prema proceduri koju je izradio European Community Bureau of Reference. Da bi se odredili pokretljivost i biodostupnost otrovnih metala (Cr, Cu, Ni, Zn, Pb i Cd) i polumetala (As), 2011. godine prikupljeni su i analizirani uzorci površinskog sedimenta s 23 reprezentativne lokacije. Pronađen je sljedeći redoslijed migracija, transformacija te stupnja zagađenja: Pb > Cd > Cu > Zn > Ni > Cr > As. Smatra se da među tim elementima olovo predstavlja ozbiljnu prijetnju za ljudsko zdravlje i okoliš zbog znatnog udjela nerezidualnih oblika. Omjer primarne i sekundarne faze pokazuje da su proučavani sedimenti umjereno do jako onečišćeni bakrom i cinkom, također kadmijem i olovom. Povezanost varijabli (metala i polumetala) na svakom koraku uzastopnih ekstrakcija procijenjena je multivarijatnom analizom, uključujući i korelacijsku analizu i analizu glavnih komponenata. Zahvaljujući tim analizama, utvrđen je moguć izvor zagađenja. Korelacijska analiza pokazala je da je sadržaj ukupnog organskog ugljika najvažniji faktor koji utječe na raspodjelu otrovnih elemenata u zaljevu Daya. Analiza glavnih komponenata (PCA) pokazala je da proučavani elementi u području DYB-a potječu uglavnom od prirodnog trošenja stijena, potom i iz industrijskih otpadnih voda i otpadnih voda akvakulture.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

toksični elementi, frakcioniranje metala, sekvencijska ekstrakcija, procjena rizika, sediment, zaljev Daya