Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.017
Objavljen: Kem. Ind. 58 (6) (2009) 253–259
Referentni broj rada: KUI-17/2008
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Ponašanje čelika AISI 316L izloženog demineraliziranoj vodi

M. Gojić, D. Marijan, S. Kožuh i T. Sorić

Sažetak

Predmet istraživanja rada bila je pasivizacija austenitnog nehrđajućeg čelika AISI 316L. Djelotvornost različitih sredstava za pasivizaciju ispitivana je potenciodinamičkom polarizacijom. Potenciodinamička polarizacija provedena je u demineraliziranoj vodi prije i nakon pasivizacije. Uočeno je da demineralizirana voda pri 80 °C prouzroči oštećenje površine čelika. Vodena otopina limunske kiseline, w(limunske kiseline) = 5 %, i amonijaka, w(amonijaka) = 25 %, ne djeluje povoljno kao sredstvo za pasivizaciju. Dobivene vrijednosti potencijala početka jamičaste korozije upućuju na to da otopina koja sadrži CuSO4 ∙ 5H2O kao inhibitor korozije ima znatno veću sposobnost pasivizacije nego otopina koja sadrži K2Cr2O7. Usporedna analiza potenciodinamičkih krivulja snimljenih u različitim sredstvima za pasivizaciju pokazala je da se najbolja zaštita površine čelika postiže s otopinom HNO3, w = 6,0 %, i CuSO4 ∙ 5H2O, w(CuSO4 ∙ 5H2O) = 2,0 %. Zadovoljavajuća zaštitna svojstva podudaraju se s visokom vrijednošću potencijala početka jamičaste korozije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nehrđajući čelik, pasivizacija, jamičasta korozija, inhibitori