Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2009.005
Objavljen: Kem. Ind. 58 (10) (2009) 453–459
Referentni broj rada: KUI-05/2009
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Terminologija iz područja polimera koji sadrže lako ionizirajuće ili ionske skupine i polimera koji sadrže ione, VII. 3 (Preporuke IUPAC 2006.)

V. Jarm

Sažetak

U ovom su izvješću definirani najčešće rabljeni termini iz područja polimera koji sadrže lako ionizirajuće ili ionske skupine i polimera koji sadrže ione. Sadržaj izvješća je ograničen na organske polimere. Anorganski materijali poput određenih fosfata, silikata, itd., koji se također mogu smatrati polimerima, nisu obuhvaćeni u ovom izvješću. Odabrani su samo termini koji se najčešće rabe za polimere s lako ionizirajućim ili ionskim skupinama i polimere koji sadrže ione, i to samo termini koji se mogu jasno i jednoznačno definirati. Uz definicije termina u ovom izvješću navedeni su i drugi izvori definicija.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ionski polimeri, polielektroliti, ionomeri, polikiselina, polibaza