Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2009.004
Objavljen: Kem. Ind. 58 (10) (2009) 441–452
Referentni broj rada: KUI-04/2009
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Terminologija za reakcije polimera, polimere s funkcijskim skupinama i za namjenske polimerne materijale, VII. 2 (Preporuke IUPAC 2003.)

V. Jarm

Sažetak

U ovom su izvješću definirani termini koji se najčešće rabe u području reakcija polimera i polimera s funkcijskim skupinama. U izvješću su obrađeni samo termini svojstveni za polimerne sustave, a sadržaj je podijeljen u tri poglavlja. U prvom su poglavlju definirani termini o reakcijama polimera. Nisu obrađena imena pojedinačnih kemijskih reakcija, čak ni kad su one važne za područje reakcija polimera. Drugo poglavlje definira termine o polimernim reaktantima i reaktivnim polimernim materijalima. U trećem su poglavlju definirani termini koji opisuju namjenske polimerne materijale.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

reakcije polimera, polimerni reaktanti, reaktivni polimerni materijali, polimeri s funkcijskim skupinama, funkcijski (namjenski) polimerni materijali