Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.011
Objavljen: Kem. Ind. 64 (5-6) (2015) 247−254
Referentni broj rada: KUI-11/2014
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Oporaba kemijskih spojeva pri pročišćavanju otpadnih voda s karboksimetil-celulozom

P. H. Rao, W. Q. Zhang, W. Yao, A. Y. Zhu, J. L. Xia, Y. F. Tan, Y. J. Li i T. Z. Liu

Sažetak

Otpadne vode s karboksimetil-celulozom (CMC) obično imaju visoku kemijsku potrebu za kisikom (COD) i salinitet (> 10 %). Prije primjene biokemijskih metoda važno je otpadne vode pročistiti radi smanjenja saliniteta i oporabe vrijednih spojeva. U ovom je radu otpadna voda s CMC-om predobrađena destilacijom i ekstrakcijom. Iz otpadne vode izvučeni su vrijedni kemijski spojevi uključujući etoksioctenu kiselinu i NaCl. Analize metodama GC-MS i NMR pokazuju da čistoća etoksioctene kiseline raste s povećanjem početnog pH otpadne vode. Primijenjen je anaerobno-aerobni postupak za pročišćavanje destilata (reaktor s lebdećim muljem i kontaktna oksidacija), koji je pokazao dobru otpornost na udarna opterećenja. Nakon 45-dnevnog kontinuiranog rada CODCr se može održati ispod 500 mg l–1 što je u skladu sa šangajskim standardima za ispuštanje industrijskih otpadnih voda.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

etoksioctena kiselina, karboksimetil-celuloza, pročišćavanje otpadnih voda, oporaba