Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.005
Objavljen: Kem. Ind. 58 (10) (2009) 433–440
Referentni broj rada: KUI-05/2008
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Karakterizacija mulja iz procesa kemijske pripreme čeličnih cijevi za vruće pocinčavanje

U. Sofilić Šimić, V. Mandić i H. Skopal

Sažetak

U ovom su radu prikazani rezultati ispitivanja karakteristika neutralizacijskog mulja Željezare Sisak, koji je nastao kao otpadni materijal u postupku neutralizacije otpadne sulfatnokisele kupke upotrijebljene za dekapiranje čeličnih cijevi prije vrućeg pocinčavanja. Ovako nastao neutralizacijski mulj odložen je na tlo. Na temelju provedenih istraživanja uzoraka mulja iz procesa kemijske pripreme čeličnih cijevi za vruće pocinčavanje utvrđen je oblik i krupnoća njegovih čestica, prisutnost najzastupljenijih kemijskih elemenata Ca, Fe, S, O, C i Al, kao i najzastupljenijih mineralnih faza: CaSO4 ∙ 2 H2O – gips; CaSO4 ∙ 0,5 H2O basanit i Fe3O4 – magnetit. Cilj ovog rada je unapređenje gospodarenja tom vrstom industrijskog otpada određivanjem njegovih fizikalno-kemijskih karakteristika i pronalaženjem mogućnosti njegove primjene, čime bi se iskoristili njegovi vrijedni sastojci i istodobno zaustavilo njegovo nekontrolirano nagomilavanje u prirodi.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

otpad, neutralizacijski mulj, karakterizacija