Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.029
Objavljen: Kem. Ind. 58 (12) (2009) 589–595
Referentni broj rada: KUI-29/2008
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Šaržna kristalizacija kalijeva sulfata hlađenjem iz vodene otopine

J. Prlić Kardum, M. Kirinčić i M. Kalšan

Sažetak

Svrha rada je odrediti kako promjena kinematičkih uvjeta (intenzitet hlađenja i vrsta miješala) utječe na operaciju kristalizacije hlađenjem vodene otopine kalijeva sulfata, K2SO4 te granulometrijska svojstva nastalih kristala. Eksperimenti su provedeni u posudi Rushtonovih dimenzija, pri brzini vrtnje miješala od ns = 700 min–1. Utjecaj hidrodinamičkih uvjeta na operaciju kristalizacije istražen je upotrebom dva tipa miješala: turbinsko miješalo s četiri ravne lopatice nagnute pod kutom od 45° koje izaziva miješanje u aksijalnom smjeru te turbinsko miješalo sa šest ravnih lopatica koje uzrokuje radijalni tok fluida. Kako promjena brzine hlađenja utječe na operaciju kristalizacije i nastali produkt, ispitano je primjenom četiri linearne brzine temperaturnih promjena u intervalu od ϑ = 8 do 20 °C h–1. Nakon provedenih mjerenja uspoređeni su dobiveni rezultati te je analiziran utjecaj provedbe procesa na: proces nukleacije, brzinu postizanja prezasićenosti, maksimalni stupanj prezasićenosti, promjer i raspodjelu veličina nastalih kristala. Ustanovljeno je da miješalo koje uzrokuje radijalni tok u kristalizatoru nepovoljno utječe na proces nukleacije, zbog čega se širina metastabilne zone povećava. Do nukleacije dolazi na nižoj temperaturi i relativno visokoj prezasićenosti, a takvi uvjeti pogoduju stvaranju velikog broja nukleusa te pomaknutom raspodjelom veličina kristala u finija područja. Također se može zaključiti da je prosječna veličina nastalih kristala veća kod manjih brzina hlađenja prilikom provođenja pokusa s oba tipa miješala.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kalijev sulfat, kinetika kristalizacije, miješanje, raspodjela veličina kristala, šaržna kristalizacija