Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.033
Objavljen: Kem. Ind. 58 (12) (2009) 581–588
Referentni broj rada: KUI-33/2008
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Istraživanje oplemenjivanja magnezitne rude

S. Hoda, S. Rashani i K. Berisha

Sažetak

Proizvodnja i prerada magnezitne rude, pretežito MgCO3, ima cilj dobiti visokokvalitetne vatrostalne materijale na osnovi MgO. U rudi glavne primjese čine minerali silicija i kalcija, koji nepovoljno utječu na kvalitetu gotovog proizvoda. Dok za uklanjanje minerala silicija postoje razrađeni tehnološki postupci, za uklanjanje minerala kalcija do danas u svijetu nisu razvijene pogodne metode. Stoga obrada takvih magnezitnih ruda zahtijeva primjenu niza dostupnih tehnoloških jediničnih operacija i metoda pročišćavanja. U ovom radu istražena je metoda pročišćavanja rude magnezita od prisutnih minerala kalcija. Prema našim spoznajama takva metoda do sada nije primijenjena, a temelji se na izluživanju primjesa minerala kalcijeva oksida (CaO) iz kalcinirane magnezitne rude pomoću otopine magnezijeva nitrata. Istražen je utjecaj temperature, koncentracije magnezijeva nitrata, odnosa faza i veličine čestica na izluživanje kalcijeva hidroksida otopinom magnezijeva nitrata. Eksperimentima je ustanovljeno da je reakcija izluživanja kalcija složen proces kojim je ovisno o uvjetima eksperimenta postignuto izluženje kalcijeva oksida (CaO) od 65–83 % nakon 5 min, odnosno 88–95 % nakon 60 min. U svim dosadašnjim ispitivanjima oplemenjivanja odnosno pročišćavanja rude magnezita, nusprodukti uzrokuju probleme skladištenja i onečišćenja okoline. Stoga metoda oplemenjivanja magnezitne rude istražena u ovom radu rješava kako samu problematiku pročišćavanja magnezita i valorizacije dobivenih nusprodukata tako i pruža mogućnost očuvanja okoliša.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

magnezitna ruda, pročišćavanje, kalciniranje, magnezijev nitrat, izluživanje