Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2009.010
Objavljen: Kem. Ind. 59 (1) (2010) 11–18
Referentni broj rada: KUI-10/2009
Tip rada: Stručni rad

Mjerenje optičkih konstanti u srednjem infracrvenom području metodom prigušene totalne refleksije

N. Biliškov

Sažetak

Kvantitativna infracrvena spektroskopija sustava koji u svom sastavu uključuju tekuću vodu danas se provodi bez poteškoća upotrebom tehnike prigušene totalne refleksije (ATR). Mjerenje intenziteta spektralnih vrpci podrazumijeva prevođenje spektara dobivenih ATR-om, pATR(v), u spektre optičkih konstanti, tj. indeksa loma n(a) [realnog dijela kompleksnog indeksa loma n(v)] i apsorpcijskog indeksa k(v) (imaginarnog dijela kompleksnog indeksa loma). Iz tih spektara daljnjom se obradom dobivaju spektri molarnog apsorpcijskog koeficijenta εm(v) te veličine koje su u neposrednoj vezi s molekulskim svojstvima sustava, kao što su kompleksne dielektrične konstante ε(v) i molarna polarizabilnost α m(v). Taj pristup otvara niz mogućnosti pri proučavanju strukturnih i dinamičkih aspekata tekućeg stanja. Ovdje je detaljno opisana metoda mjerenja optičkih konstanti tekućina u srednjem infracrvenom dijelu spektra. Na primjeru spektra tekuće vode ilustrirana je njezina primjena.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

infracrvena spektroskopija, prigušena totalna refleksija, optičke konstante, voda, tekućine