Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2009.012
Objavljen: Kem. Ind. 59 (1) (2010) 1–9
Referentni broj rada: KUI-12/2009
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Filtriranje čestica prašine uljno-pećnih čađa iz otpadnih procesnih plinova pomoću filtar-vreća s PTFE-membranom

N. Zečević, D. Barta, Z. Bosak, D. Čuzela i I. Puh

Sažetak

Prilikom industrijskog procesa proizvodnje uljno-pećnih čađa u zrak se emitiraju otpadni procesni plinovi koji uz plinovite onečišćujuće tvari sadrže i čestice prašine uljno-pećnih čađa. Na postrojenju za proizvodnju uljno-pećne čađe Petrokemije d. d. postoji šest ispusta otpadnih procesnih plinova u zrak. Prije svakog ispusta postavljena je procesna oprema za filtriranje otpadnih procesnih plinova. Učinkovitost filtriranja ponajprije ovisi o konstrukcijskoj izvedbi opreme te odabranoj tehnologiji filtriranja. Blizina naselja, kakvoća zraka kutinskog područja s obzirom na lebdeće čestice PM10 i obveza tvrtke za stalnim unapređenjem stanja okoliša nameću potrebu pronalaženja sve boljih mjera smanjenja emisija čestica prašine uljno-pećnih čađa u zrak. Zbog toga je dizajniran poseban ciklofiltar za filtriranje čestica prašine uljno-pećnih čađa od otpadnih procesnih plinova uz primjenu filtar-vreća s PTFE-membranom (politetrafluoretilen). Posebna konstrukcija ciklofiltra ostvarena je kombinacijom centrifugalnog taložnika i vrećastog filtra “pulse- jet”. Kombinacijom dviju tehnika filtriranja čestica prašine uljno-pećnih čađa od otpadnih procesnih plinova osigurava se maksimalna učinkovitost filtriranja od h = 99,9 %. U konstrukcijskom dijelu vrećastog filtra upotrebljavaju se filtar-vreće najnovije generacije s ugrađenim PTFE- -membranama, koje se naknadno čiste pomoću stlačenog zraka. Tehnologija filtriranja pomoću PTFE-membrana osigurava učinkovitost filtriranja od maksimalno g = 5 mg m–3 čestica prašine uljno-pećnih čađa u pročišćenim izlaznim otpadnim procesnim plinovima. Učinkovitost filtriranja prati se kontinuiranim mjerenjem emisije čestica prašine uljno-pećnih čađa u pročišćenim izlaznim otpadnim procesnim plinovima putem automatskog neekstraktivnog uređaja. Ostvarena tehnologija filtriranja poslužit će kao osnova za ugradnju filtar-vreća s PTFE-membranom u glavne operacijske filtre, čime će se osigurati poboljšana zaštita zraka grada Kutine s obzirom na lebdeće čestice PM10.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

uljno-pećna čađa, ciklofiltar, PTFE-membrana, lebdeće čestice PM10, zrak