Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2009.002
Objavljen: Kem. Ind. 59 (2) (2010) 69–78
Referentni broj rada: KUI-02/2009
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Konvencija o zabrani kemijskoj oružja i uloga inženjera i znanstvenika

J. Matoušek+

Sažetak

Kemijsko oružje, kao i cijela vojna tehnologija, povezana je s aktivnostima inženjera i znanstvenika. Međutim, kemijsko oružje se razlikuje u odnosu na druge vojne tehnologije po tome, što je ono nastalo i prvi puta masovno upotrijebljeno izravnim sudjelovanjem znamenitih kemičara. Opisan je znatan doprinos inženjera i znanstvenika te njihovih organizacija pregovorima o kemijskom razoružanju, uključujući i stvaranje (pisanje) Konvencije o zabrani kemijskog oružja. Razmatra se njihova sadašnja i buduća uloga u provedbi Konvencije uzimajući u obzir ugroze i dobrobit koje donose napredak znanosti i tehnologije, naglašavajući neovisnu ekspertizu Znanstvenog savjeta Organizacije za zabranu kemijskog oružja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Konvencija o zabrani kemijskog oružja, inženjeri, znanstvenici, nevladine organizacije, napredak znanosti I tehnologije, Znanstveni savjet Organizacije za zabranu kemijskog oružja