Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.005
Objavljen: Kem. Ind. 64 (5-6) (2015) 237−245
Referentni broj rada: KUI-05/2014
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Modificiranje bentonita tiaminom za predobradu otpadne vode iz farmaceutske industrije

H. Shao, X. L. Liu, N. Cao, J. G. Li, D. W. Wang i Z. F. Zhang

Sažetak

Bentonit je modificiran tiaminom i primijenjen u predobradi vode iz farmaceutske industrije. Proučavani su optimalni uvjeti pripreme bentonita. Eksperimenti su pokazali da se pod optimalnim uvjetima kemijska potreba za kisikom (COD) smanjuje za 47,98 %. FTIR ukazuje na modifikaciju bentonita tiaminom, a rendgenska difrakcija na povećanje udaljenosti među slojevima bentonita interkaliranjem tiamina. Bentonit nakon interkalacije tiamina gubi lisnatu strukturu i pokazuje grublju površinu. Od nekoliko izotermnih jednadžbi, istraživane su Langmuirove i Freundlichove adsorpcijske izoterme. One se široko primjenjuju za opisivanje ravnotežnih podataka u obradi i pročišćavanju voda. Adsorpcijske izoterme dobro koreliraju s Langmuirovim izotermnim modelom. Detaljne izotermne i kinetičke studije pokazuju da modificirani bentonit fizičkim adsorpcijskim procesima uklanja organske onečišćujuće tvari iz farmaceutskih otpadnih voda.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

bentonit, tiamin, farmaceutske otpadne vode, predobrada