Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2009.024
Objavljen: Kem. Ind. 59 (5) (2010) 215–226
Referentni broj rada: KUI-24/2009
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Poboljšanje rada rotirajućih sušionika za sušenje mokro granuliranih uljno-pećnih čađa

N. Zečević

Sažetak

Radi potreba povećanja proizvodnog kapaciteta te uštede prirodnog plina u operaciji sušenja mokro granuliranih uljno-pećnih čađa provedeno je poboljšanje rada rotirajućih sušionika. Instalirani rotirajući sušionici u svojoj originalnoj izvedbi bili su predviđeni za sušenje polumokro granuliranih uljno-pećnih čađa. Zbog tog razloga nisu u potpunosti bili zadovoljeni optimalni uvjeti sušenja mokro granuliranih uljno-pećnih čađa. Energija potrebna za sušenje mokro granuliranih uljno-pećnih čađa osigurana je sagorijevanjem prirodnog plina na sustavu otvorenog ložišta uz nekontrolirani pristup zraka za sagorijevanje. Poboljšanje rada rotirajućih sušionika sastojalo se u podešavanju suviška kisika u sagorjevnim izlaznim otpadnim plinovima putem “leptir” zaklopke na dimnjaku sušionika. Reguliranjem takve zaklopke na dimnjaku sušionika te primjenom predviđene tehnologije sušenja mokro granulirane uljno-pećne čađe, suvišak kisika u sagorjevnim izlaznim otpadnim plinovima tijekom operacije sušenja podešavan je u području od φ = 3,0 % do 5,0 % ovisno o tipu uljno-pećne čađe. Isto tako predložena je ugradnja automatske “leptir” zaklopke koja bi radila u povratno-uzročnoj sprezi s automatskim određivanjem obujamskog udjela kisika u sagorjevnim izlaznim otpadnim plinovima, odnosno regulacijom obujamskog protoka prirodnog plina za sagorijevanje. Osim toga, predložen je postupak predgrijavanja procesne vode na temperaturu od 70 °C do 80 °C upotrebom otpadne topline iz procesa proizvodnje uljno-pećne čađe u postupku mokre granulacije. Navedenim postupcima optimalizacije dobivena je ušteda na prosječnom energetskom normativu prirodnog plina u operaciji sušenja od 25 % do 35 % ovisno o tipu uljno-pećne čađe te posljedično tome smanjenje emisije ugljikova(IV) oksida do 40 %.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

rotirajući sušionik, suvišak kisika, mokro granulirana uljno-pećna čađa, predgrijavanje procesne vode, energetska učinkovitost