Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.032
Objavljen: Kem. Ind. 59 (10) (2010) 489–497
Referentni broj rada: KUI-32/2008
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Oplemenjivanje magnezitne rude s većim udjelom dolomita

S. Hoda, S. Rashani, K. Berisha i M. Shaqiri

Sažetak

Glavne primjese magnezitne rude rudnika “Strezovce” su minerali silicija i kalcija koji nepovoljno utječu na vatrostalnost proizvoda na osnovi magnezijevog oksida. Stoga se proizvodnja i prerada magnezitne rude provodi s ciljem smanjenja njihovog masenog udjela. Za uklanjanje primjesa minerala silicija postoje razrađeni tehnološki postupci, dok je uklanjanje primjesa minerala kalcija samo na osnovu mehaničkih separacijskih operacija nezadovoljavajuće. U ovom su radu prikazani rezultati istraživanja utjecaja temperature i vremena žarenja magnezitne rude te načina naknadne hidratacije na oplemenjivanje sirovine u taložnom separatoru s gustom suspenzijom. Istraživanja su pokazala da je optimalna temperatura žarenja rude od 600 – 700 °C tijekom 4 i 6 h, a nakon hidratacije i taložne separacije ρ = 2,20 g cm–3 dobiva se sirovina sa smanjenim udjelom kalcija i silicija. Procesom hidratacije u dinamičkim uvjetima zbog usitnjavanja materijala nastaju velike količine sitne klase, manje od d = 0,5 mm, koja nepovoljno utječe na udjel kvalitetnog proizvoda. Tijekom hidratacije potapanjem žarenog materijala to se ne događa. U radu je ustanovljen i povoljan utjecaj produljene termičke obrade na iskorištenje proizvoda te optimalna gustoća guste suspenzije za dobivanje kvalitetnog proizvoda.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

magnezit, oplemenjivanje ruda, toplinska obrada, hidratacija, taložna separacija