Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2009.031
Objavljen: Kem. Ind. 59 (10) (2010) 483–488
Referentni broj rada: KUI-31/2009
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj opterećenja na izmjerenu tvrdoću silicijeve karbidne keramike

L. Ćurković, V. Rede i K. Grilec

Sažetak

U radu je određena ovisnost izmjerene tvrdoće silicijeve karbidne keramike o primijenjenom opterećenju. Pri određivanju tvrdoće metodom po Vickersu primijenjena su sljedeća opterećenja: 4,91; 9,81; 29,43; 49,05 i 98,1 N. Rezultati pokazuju da izmjerene vrijednosti tvrdoće osjetno ovise o opterećenju. U svrhu kvantitativnog određivanja utjecaja opterećenja na izmjerenu tvrdoću primijenjena su tri matematička modela: Meyerov zakon, model otpornosti razmjeran svojstvima uzorka i modificirani model otpornosti razmjeran svojstvima uzorka. Regresijska analiza (izračunate vrijednosti koeficijenta korelacije) potvrdila je da se sva tri modela mogu primijeniti za kvantitativno određivanje utjecaja opterećenja na tvrdoću silicijeve karbidne keramike. Dobiveni rezultati pokazuju da se izmjerena tvrdoća mijenja s promjenom opterećenja; promjene su veće što je primijenjeno opterećenje manje.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

silicijeva karbidna keramika, tvrdoća, utjecaj opterećenja na izmjerenu tvrdoću