Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2009.021
Objavljen: Kem. Ind. 59 (12) (2010) 599–605
Referentni broj rada: KUI-21/2009
Tip rada: Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva
Preuzmi rad:  PDF

Zlatko Meić – dobitnik Godišnje državne nagrade za znanost 2006.

N. Trinajstić+

Sažetak

Profesor Zlatko Meić je dobitnik Godišnje državne nagrade za znanost 2006., pa je njegov životni put te znanstveno, stručno i nastavno djelovanje opisan s dosta detalja. Rođen je 1938. u Šidu, a školovan u Varaždinu (sedmoljetka, 1945.–1952., i gimnazija, 1952.–1957.) i Zagrebu (Tehnološki fakultet, 1957.–1962.). Magistrirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (1967.), gdje je zatim vrlo brzo i doktorirao (1969.) Karijeru je proveo u Institutu Rugjer Bošković i Kemijskome odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu. Područje istraživanja mu je bilo molekularna spektroskopija, gdje ostavio značajan znanstveni i stručni opus. Na Kemijskome odsjeku je djelovao u Zavodu za analitičku kemiju, gdje je modernizirao nastavu i uveo novi kolegij Identifikacija spojeva spektroskopskim metodama. Imao je vrlo velik broj diplomanata, jer se odlikovao dobronamjernim i smirenim pristupom svakom studentu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Zlatko Meić, životopis, nastavno, znanstveno i stručno djelovanje, diplomanti, magistrandi, doktorandi