Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2010.024
Objavljen: Kem. Ind. 59 (12) (2010) 591–597
Referentni broj rada: KUI-24/2010
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

50 godina spektrometrije masa na Institutu Ruđer Bošković

L. Klasinc+, D. Srzić, S. Kazazić i M. Rožman

Sažetak

Dan je pregled aktivnosti i znanstvenih rezultata suradnika Laboratorija za kemijsku kinetiku (kasnije Laboratorija za kemijsku kinetiku i atmosfersku kemiju) Instituta Ruđer Bošković na području spektrometrije masa od 1959. do danas.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

spektrometrija masa, Institut Ruđer Bošković, povijest, pregled