Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2010.016
Objavljen: Kem. Ind. 59 (12) (2010) 577–589
Referentni broj rada: KUI-16/2010
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

O Zagrebačkim indeksima

N. Trinajstić+, S. Nikolić, A. Miličević i I. Gutman

Sažetak

Prikazani su izvorni Zagrebački indeksi i neke njihove inačice kao što su modificirani Zagrebački indeksi, varijabilni Zagrebački indeksi, reformulirani izvorni Zagrebački indeksi, reformulirani modificirani Zagrebački indeksi, Zagrebački indeksi kao indeksi kompleksnosti, opći Zagrebački indeksi, Zagrebački indeksi heterocikličkih sustava. Navedeno je nekoliko zanimljivih svojstava Zagrebačkih indeksa ovisnih o strukturi molekularnih (kemijskih) grafova. Dani su Zagrebački indeksi za linijske grafove, kao i njihova veza s određenim šetnjama po grafu. Razmatran je odnos Zagrebačkih indeksa prema nekima od najranijih molekularnih deskriptora kao što su Plattov indeks (iz godine 1947.) i Gordon-Scantleburyjev indeks (iz godine 1964.). Prikazani su također i novi molekularni deskriptori nazvani Zagrebački ko-indeksi, koji su svojevrsni anti-zagrebački indeksi. Navedene su formule za računanje izvornih Zagrebačkih indeksa za neke homologne klase molekula.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

izvorni Zagrebački indeksi, inačice Zagrebačkih indeksa, svojstva Zagrebačkih indeksa, Zagrebačke matrice, molekularni (kemijski) grafovi, kemijska teorija grafova, analitičke formule za računanje Zagrebačkih indeksa