Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2010.015
Objavljen: Kem. Ind. 60 (3) (2011) 135–153
Referentni broj rada: KUI-15/2010
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Definicije pojmova vezanih uz strukturu i pripravu solova, gelova, mreža, te anorgansko-organskih (Preporuke IUPAC 2007.)

J. Macan

Sažetak

U ovom dokumentu definirani su pojmovi vezani uz strukturu, pripravu i obradu anorganskih, polimernih i anorgansko-organskih hibridnih materijala, polazeći od polaznih tvari (prekursora) preko gelova do čvrstih proizvoda. Podijeljen je na četiri dijela – polazne tvari, gelovi, čvrste tvari i postupci – a pojmovi su ograničeni na one koji se najčešće upotrebljavaju. Dosljednosti radi preuzeti su pojmovi iz drugih IUPAC-ovih publikacija, ako su im definicije zadovoljavajuće za potrebe ovog dokumenta. Pojmovi i definicije sabrani su uz savjetovanje sa stručnjacima iz odgovarajućih područja. Namjera je da definicije pomognu čitatelju koji nije upoznat sa sol-gel postupkom, keramizacijom te srodnim materijalima i tehnologijama, a da istraživačima u tim područjima posluže kao vodič za ustaljenu terminologiju.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

solovi, gelovi, anorgansko-organski hibridi, sol-gel postupak, keramika, mreže, IUPAC-ov Odjel za anorgansku kemiju, IUPAC-ov Odjel za polimere