Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2010.010
Objavljen: Kem. Ind. 60 (3) (2011) 127–134
Referentni broj rada: KUI-10/2010
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Sintetička biomaziva bazna ulja od epoksidirane ricinolne kiseline poboljšanih niskotemperaturnih svojstava

J. Salimon, N. Salih i E. Yousif

Sažetak

Opisan je veći broj strukturnih preinaka epoksidirane ricinolne kiseline kojima se poboljšavaju neka uporabna svojstva kada služe kao biomaziva ulja. Posebice su poboljšana svojstva niskotemperaturne tečljivosti i oksidacijske postojanosti. Također su utvrđeni indeksi viskoznosti, plamišta i iskoristivosti pri sintezi opisanih estera. Dobiveni rezultati ukazuju da je poboljšanje niskotemperaturnih svojstava izravno razmjerno povećanju veličine esterskih skupina središnjeg dijela molekula, dočim je suprotni utjecaj na njihovu oksidacijsku postojanost. Tako, najbolja niskotemperaturna svojstva (stinište ϑpp –47 °C) posjeduje butil-10,12-dihidroksi-9-behenoktilstearat, zahvaljujući velikim sterički ometanim esterskim skupinama središnjeg dijela molekula. S druge strane, najveću oksidacijsku postojanost posjeduje butil-10,12-dihidroksi-9-oktilstearat (ϑOT = 221 °C), zahvaljujući maloj veličini središnje esterske skupine. Struktura priređenih estera potvrđena je spektroskopskim metodama prvenstveno spektrima NMR i FTIR.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

biljna ulja, epoksidirane ricinolne kiseline, kemijski modificirana biomaziva, niskotemperaturna tečljivost, oksidacijska postojanost