Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2010.012
Objavljen: Kem. Ind. 60 (4) (2011) 201–215
Referentni broj rada: KUI-12/2010
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Uvod u nomenklaturu (imenje) polimera

V. Jarm

Sažetak

Dan je sažet pregled sadašnjeg stanja nomenklature polimera prema IUPAC-ovim preporukama. Dva nomenklaturna sustava, na osnovi podrijetla i na osnovi strukture, razlikuju se s obzirom na prikaz i imenovanje strukture polimera. Jednostavnija i popularnija nomenklatura na osnovi podrijetla imenuje polimer dodavanjem prefiksa “poli” ispred imena polaznog monomera, npr. polistiren. Ovom sustavu nedostaju jasne definicije ili pravila. Složeniji sustav na osnovi strukture imenuje polimer kao poli(ponavljajuću konstitucijsku jedinicu), npr. poli(1-feniletan-1,2-diil). No za utvrđivanje, usmjeravanje i imenovanje preferentne ponavljajuće konstitucijske jedinice potrebno je poznavati i primijeniti brojna načela i pravila u skladu s IUPAC-ovim preporukama za nomenklaturu organskih spojeva. Opisana je primjena obaju sustava na određene polimerne strukture kao i njihova ilustracija brojnim primjerima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nomenklatura (imenje) sintetskih polimera, načela, nomenklatura na osnovi podrijetla, nomenklatura na osnovi strukture