Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2010.014
Objavljen: Kem. Ind. 60 (4) (2011) 193–199
Referentni broj rada: KUI-14/2010
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Softverski senzori – alat suvremenog kemijskog inženjerstva

N. Bolf

Sažetak

Jedan od čestih problema koji se javlja u postrojenjima je nemogućnost kontinuiranog mjerenja i analize ključnih procesnih veličina, posebice kad se radi o sastavima procesnih struja i svojstvima proizvoda. Razvoj naprednih senzora, koji se temelje na novim tehnologijama analitičke kemije i suvremenim elektroničkim napravama, važno je područje znanstvenog istraživanja, ali je cijena njihova razvoja vrlo visoka. Softverski senzori (virtual soft sensors, software sensors, soft analyzers) postaju važna alternativa skupim mjerenjima on-line u primjerima gdje se na temelju fundamentalnih i empirijskih modela može zaključivati o teško mjerljivim veličinama. Razvoj softverskih senzora danas postaje područje velikog interesa, pri čemu se na osnovi analitičkih i empirijskih modela mogu zaključivati i predviđati vrijednosti teško mjerljivih veličina stanja procesa, posebice kad se radi o složenim i nelinearnim procesima. Pri tome se znanja o procesu povezuju sa statističkim metodama za identificiranje i primjenjuju u svrhu optimiranja procesa. Mogućnosti primjene softverskih senzora posebno su široke u procesnoj industriji, ali i u drugim područjima, primjerice u biokemijskim istraživanjima. Budući da se softverski senzori realiziraju računalno, moguće je procjenjivati veličine unaprijed i na taj način optimirati djelovanje i vođenje procesa.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

softverski senzor, modeliranje, identificiranje, vođenje, dijagnostika procesa