Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2010.019
Objavljen: Kem. Ind. 60 (5) (2011) 269–276
Referentni broj rada: KUI-19/2010
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Analiza okolišne održivosti tehnologije adheziva

M. Jović, Z. Buhin Šturlić, I. Krobot i S. Lučić Blagojević

Sažetak

Najvažniji čimbenici koje je potrebno uzeti u razmatranje okolišne održivosti tehnologije adheziva su podrijetlo ulaznih sirovina, potrošnja energije u procesu proizvodnje te utjecaj na onečišćenje okoliša.Uobičajena formulacija adheziva sadrži osnovnu polimernu komponentu koja se dobiva najčešće iz neobnovljiva izvora – nafte – i različite druge aditive te u nekim tipovima adheziva kapljeviti medij koji je organsko otapalo ili voda. Okolišna održivost tehnologije adheziva ovisi o opravdanosti izbora osnovne sirovine i aditiva, i posebno danas, sve manjeg udjela organskih otapala u formulacijama. U ovom radu predočena je analiza proizvodnje i udjela pojedinih tipova adheziva, s obzirom na polimernu komponentu u zapadnoj Europi i usporedba s proizvodnim programom malog/srednjeg proizvođača Metakema d. o. o., Ludbreg, Hrvatska. Analiza s obzirom na podrijetlo sirovina pokazala je da se najveći dio proizvodnog programa adheziva zasniva na sintetskim polimernim materijalima koji se dobivaju iz neobnovljivog izvora – nafte. Današnji pravci istraživanja bioadheziva usmjereni su na pronalaženje novih izvora polimernih materijala na osnovi prirodnih sirovina, koji mogu udovoljiti odgovarajuće zahtjeve kvalitete koja se postiže formulacijama adheziva na bazi sintetskih polimera. Vrlo važan kriterij okolišne održivosti je što manji sadržaj hlapljivih organskih spojeva u adhezivu. Provedena je analiza elemenata štetnosti pojedinih otapala koja su još uvijek dosta zastupljena u formulacijama adheziva, posebno u Hrvatskoj. U svijetu je vidljiv trend porasta udjela adheziva na bazi vode do kojeg je došlo upravo iz razloga prihvatljivosti za okoliš te obvezujućih zakonskih regulativa. Stoga se i u Hrvatskoj može očekivati sve veći porast proizvodnje održivih adheziva na bazi vode.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

adhezivi, okolišna održivost, polimerna komponenta u formulaciji, hlapljiva organska otapala