Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2010.021
Objavljen: Kem. Ind. 60 (6) (2011) 343–349
Referentni broj rada: KUI-21/2010
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Interakcije biljnih s konvencionalnim lijekovima

J. Cvek i S. Tomić

Sažetak

Biljni lijekovi se tradicionalno smatraju prirodnim i stoga sigurnim proizvodima, no porastom njihove potrošnje povećava se rizik od mogućih interakcija s drugim skupinama lijekova, a posljedično time i od nastanka nuspojava. Nuspojave biljnih lijekova također mogu biti posljedica prirođene toksičnosti biljke, biološkog ili kemijskog onečišćenja biljne sirovine, zamjene sa štetnim biljnim vrstama zbog pogreške pri botaničkom raspoznavanju ili namjernog patvorenja jeftinijim sirovinama te krivotvorenja dodatkom nedeklariranih sintetskih farmakološki aktivnih tvari. Za mnoge neželjene interakcije koje su zabilježene kod istodobne primjene biljnih i konvencionalnih lijekova mehanizmi nastanka nisu dovoljno istraženi niti je sa sigurnošću poznato njihovo kliničko značenje. Neke od poznatijih interakcija, ponajprije one u kojima biljni lijekovi induciraju jetrene enzime sustava CYP odgovornog za metabolizam većine lijekova, mogu imati ozbiljne kliničke posljedice. Primjerice, takva interakcija gospine trave s imunosupresivima može dovesti do smanjenja razine imunosupresiva i odbacivanja presađenog organa. Za mnoge popularne biljne lijekove, kao što je ginko, moguće interakcije očekuju se na temelju opisanih kliničkih slučajeva. Primjerice, temeljem takvih podataka ne preporučuje se istodobno uzimanje ginka s lijekovima koji utječu na zgrušavanje krvi (npr. acetilsalicilna kiselina, varfarin) zbog rizika od krvarenja. Za manji broj biljnih lijekova poznati su aktivni principi i njihovi mehanizmi djelovanja, temeljem čega se mogu predvidjeti interakcije s drugim lijekovima. Primjerice, hidroksiantracenski derivati sene, osim ostalog, potiču izlučivanje elektrolita te stoga mogu pojačati toksične učinke srčanih glikozida, antiaritmika i lijekova koji uzrokuju hipokalijemiju (npr. diuretici koji ne štede kalij). U današnjim uvjetima sve veće potrošnje biljnih proizvoda, nužno je povećati svjesnost i znanje o poznatim interakcijama biljnih i konvencionalnih lijekova kako bi se smanjio rizik od nuspojava. Dodatno je važno svaku sumnju na nuspojavu biljnog lijeka, uključujući i interakcije i nedjelotvornost, prijaviti nadležnom tijelu, te na taj način pridonijeti boljem razumijevanju djelotvornosti i sigurnosnog profila pojedinog biljnog lijeka.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

interakcije lijekova, biljni lijekovi, nuspojave, gospina trava