Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2010.018
Objavljen: Kem. Ind. 60 (6) (2011) 335–342
Referentni broj rada: KUI-18/2010
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kinetika izluživanja kalcija iz dolomita

S. Hoda, S. Rashani, M. Shaqiri, M. Sadiku i A. Azizi

Sažetak

Magnezijev oksid dobiva se preradom magnezitne rude, a tijekom procesa potrebno je smanjiti udjel primjesa koje kvare vatrostalne značajke konačnog proizvoda. S obzirom na to da se ležišta magnezita sve više eksploatiraju te su u velikoj mjeri i iscrpljena, povećava se potreba za proizvodnjom magnezijeva oksida na bazi drugih minerala magnezija, posebice dolomita, koji je široko rasprostranjen, lako se eksploatira i u većini slučajeva sadrži malo primjesa. U ovom radu istražena je kinetika izluživanja kalcija iz dolomita otopinom magnezijeva nitrata. Istražen je utjecaj: temperature, masenog udjela magnezijeva nitrata u otopini, veličine čestica dolomita i vremena izluživanja na svojstva dobivena proizvoda. Tijek izluživanja opisan je primjenom odgovarajućih kinetičkih jednadžbi. Određeni su pripadni koeficijenti brzine reakcije, njihova ovisnost o temperaturi te energija aktivacije prema Arrheniusu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

dolomit, magnezit, onečišćivači, magnezijev nitrat, izluživanje, okoliš