Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2010.027
Objavljen: Kem. Ind. 60 (7-8) (2011) 387–403
Referentni broj rada: KUI-27/2010
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Heterogena fotokataliza: osnove i primjena za obradu onečišćenog zraka

F. Jović i V. Tomašić

Sažetak

Primjena fotokatalitičkih procesa u zaštiti okoliša novijeg je datuma i još uvijek je u začecima. Međutim ova problematika pobuđuje stalan interes znanstvene i stručne javnosti i može se očekivati da će u skoroj budućnosti fotokatalitički procesi, koji se smatraju naprednim oksidacijskim procesima, imati sve važniju ulogu u ukupnoj strategiji zaštite okoliša. U ovom radu dan je prikaz znanstvene i stručne literature vezane uz primjenu heterogene fotokatalize pri rješavanju problema u zaštiti zraka. Naglasak je dan na obradu onečišćenog zraka u zatvorenim prostorima, što se uglavnom svodi na smanjenje koncentracije različitih vrsta hlapljivih organskih spojeva u atmosferi koja nas svakodnevno okružuje, kao npr. u domaćinstvima, na radnim mjestima odnosno u postrojenjima kemijske industrije. Opisane su osnovne zakonitosti heterogene fotokatalize, uglavnom na fotokatalizatoru TiO2, i dane su definicije temeljnih pojmova. Detaljno je razmatran utjecaj različitih procesnih varijabli i parametara na ukupnu brzinu fotokatalitičkog procesa. Istaknut je problem deaktivacije najčešće proučavanog fotokatalizatora, TiO2, te su opisani uzroci i mehanizmi deaktivacije na odabranim primjerima. Cilj rada bio je pregled tehničkih aspekata vezanih uz primjene heterogene katalize u zaštiti zraka, a pritom je velika pozornost posvećena različitim izvedbama fotoreaktora.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

heterogena fotokataliza, hlapljivi organski spojevi, fotoreaktor, deaktivacija fotokatalizatora