Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2010.028
Objavljen: Kem. Ind. 60 (7-8) (2011) 379–385
Referentni broj rada: KUI-28/2010
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Karakterizacija otpadnog poli(etilen-tereftalata) nakon alkalne obrade

A. Ptiček Siročić, L. Kratofil Krehula, Z. Katančić, A. Rešček, Z. Hrnjak-Murgić i J. Jelenčić

Sažetak

U radu je proveden postupak obrade otpadnog PET-a prije samog recikliranja, koji osim sakupljanja i mljevenja uključuje i alkalno pranje PET-a. Postupak pranja PET-a proveden je pri sljedećim uvjetima: temperaturama od 70 i 75 °C te u različitom trajanju (15, 18, 21, 25 i 30 minuta). Uzorci otpadnog PET-a okarakterizirani su prije i nakon alkalnog pranja infracrvenom spektroskopijom (FTIR), diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom (DSC) i metodom kontaktnog kuta. FTIR-spektroskopijom potvrđeno je nastajanje karboksilnih i hidroksilnih skupina na v =3428 cm–1 tijekom alkalnog pranja. Smanjenje intenziteta karakterističnih vibracijskih vrpci (CO, COO i CH2) također ukazuje na depolimerizaciju PET-a odnosno nastajanje kraćih polimernih lanaca. DSC-om su određene temperature kristalizacije i taljenja te se iz dobivenih rezultata može zaključiti da je tijekom pranja došlo do djelomične depolimerizacije PET-a. Metodom kontaktnog kuta određena je površinska energija, a povećanje polarne komponente površinske energije ukazuje na postojanje skupina –OH i –COOH na površini PET-a. Općenito se može zaključiti da tijekom postupka alkalnog pranja dolazi do djelomične promjene u strukturi PET-a zbog utjecaja alkalnog medija koji uzrokuje hidrolizu tj. djelomičnu depolimerizaciju, ali je PET na kraju postupka pranja ipak prikladan za recikliranje i dobivanje recikliranog materijala zadovoljavajuće kvalitete.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

poli(etilen-tereftalat), depolimerizacija, recikliranje